Gratis (online) persoonlijk huidadvies en stappenplan
Rechtstreeks uit onze DermaClinic vestigingen.
Gratis verzending bij bestelling vanaf €40,-
Voor 22.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden.

Privacyverklaring

U mag verwachten dat DermaClinic B.V. zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerd gebruik of misbruik voor toegang(en)/wijzigingen, openbaarmaking en vernietiging. Hierbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich uitermate bewust van onze verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van DermaClinic B.V. naar beste weten en kunnen.

Doel verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de door u bestelde producten te kunnen leveren en voor het afhandelen van de betaling.

Voor het leveren van goede (preventieve)zorg, is het noodzakelijk dat DermaClinic B.V. hiervoor uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming als u een bestelling bij ons plaatst. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen producten leveren. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens
We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer. Bij online aankopen en sample aanvragen schrijft u zich, tot wederopzegging, in voor de maandelijkse C-ME nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens
Binnen de DermaClinic B.V. heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht. De leveranciers van onze softwarepakketten voldoen aantoonbaar ook aan de AVG wetgeving. Omdat zij blijvend moeten voldoen aan de AVG zal DermaClinic B.V. erop toezien dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen blijven nemen.

DermaClinic B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan Montapacking B.V. Deze partij verzorgd de warehousing en verzending van de C-ME producten voor ons. U kunt de gegevens van dit bedrijf vinden door deze link te openen https://www.montapacking.nl/

De gegevensuitwisseling vindt alleen plaats in opdracht van en namens DermaClinic B.V. onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Google Analytics
DermaClinic B.V. heeft een (standaard)bewerkingsovereenkomst met Google Analytics. DermaClinic krijgt daarmee beschikken tot pseudo-anonieme gegevens van haar websitebezoeker. Hierbij kunt u denken aan de volgende pseudo-anonieme gegevens; gender, leeftijdscategorie en woonplaats. Met deze gegevens kan uw IP adres niet achterhaald worden. DermaClinic B.V. deelt uw gegevens niet met andere diensten van Google. Hiervoor gebruiken we cookies. Ons Cookiebeleid staat apart op onze website vermeld.

Contactgegevens
DermaClinic B.V.
Westerkade 17
9718 AS, Groningen
Email: info@dermaclinic.nl
Telefoonnummer: 085 – 1122004
Bereikbaar ma t/m vrij van 9.00 tot 17.30 uur
KVK-nummer: 34133580

Social media
Internet
Facebook
Instagram

Toestemming voor mailverkeer (Mailchimp)
DermaClinic B.V. vraagt u om toestemming voor het gebruik van uw emailadres en apart hiervan kunt u ons laten weten of u een nieuwsbrief of gerichte reclame-uitingen wilt ontvangen. U wordt gevraagd om uw keuzes aan ons te bevestigen. De website leidt u automatisch door dit proces. Als u uw keuze later wil wijzigen kan dat. Ook hiervoor kunt u terecht op onze website of telefonisch uw keuze aan DermaClinic B.V. doorgeven.

Bewaartermijn
DermaClinic B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaald.

Privacy rechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u een mail sturen naar info@dermaclinic.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbeheer. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. DermaClinic B.V. reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop DermaClinic B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail naar info@dermaclinic.nl sturen t.a.v. Functionaris Gegevensbeheer. Dermaclinic brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

Autoriteit Gegevensbeheer
De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen 
DermaClinic B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring.